วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2555
.....สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามาชมเว็บบล็อกนี้ ทำขึ้นมาเพื่อประกอบการเรียนวิชานวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ภายในบล็อกมีเนื้อหาสาระที่น่าชม และ น่าติดตาม มีเนื้อหาต่างๆใช้ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อหาความรู้ของวิชานี้ สามารถเข้าดูได้ทุกระดับที่มีความสนใจในรายวิชานี้และจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ให้ความสนใจ

คำอธิบายรายวิชา

.....  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การวิเคราะห์ ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การสร้าง การออกแบบ การนำไปใช้ การประเมินผล การปรับปรุงนวัตกรรม สามารถเลือกใช้ ออกแบ สร้างปรับปรุงนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดจากการเรียนรู้ที่ดี สามารถแสวงหาแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย และเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
วัตถุประสงค์

...........เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจบตามหลักสูตรแล้วจะมีพฤติกรรมหรือความ
สามารถดังนี้
1. อธิบายความหมายของนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศได้
2. ยกตัวอย่างนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้
3. ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศได้
4. บอกถึงปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศได้
5. บอกความหมายและประเภทแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ได้
6. อธิบายพื้นฐานการออกแบบการเรียนการสอนได้
7. อธิบายรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้
8. ยกตัวอย่างรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้
9. อธิบายวิธีการเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมได้
10. เสนอแนวทางในการสร้าง ปรับปรุงนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาได้อย่าง น้อย 1รายวิชา
11. สามารถแสวงหาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมได้
12. ยกตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศได้อย่างน้อย 3 เรื่อง
รูปแบบการเรียนการสอน

..........เป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) การเรียน
การสอนแบบออนไลน์ (Online Learning) กับการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้าในชั้นเรียนปกติ (Face-to-Face or Traditional Learning)
เนื้อหาบทเรียน
หน่วยการเรียนที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ
หน่วยการเรียนที่ 2 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ
หน่วยการเรียนที่ 3 การสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน
หน่วยการเรียนที่ 4 จิตวิทยาการเรียนการสอน
หน่วยการเรียนที่ 5 การออกแบบการเรียนการสอน
หน่วยการเรียนที่ 6 นวัตกรรมการเรียนการสอน
หน่วยการเรียนที่ 7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเทคโนโลยี และสารสนเทศ
หน่วยการเรียนที่ 8 แนวโน้มในอนาคตเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยี และสารสนเทศ
7 ความคิดเห็น:

 1. หัวบล็อคใหญ่เกินไป แต่ก็ดูเด้นดีนะค่ะ ส่วนเนื้อหาของบล็อคก็ครบถ้วนตรงตามเรื่องที่ได้รับมอบหมายค่ะ ส่วนองค์ประกอบต่าง ๆๆๆก็พอใช้ค่ะแล้วก็ให้เพิ่มตัวหนังสื่อที่ลิงก์ชื่อเพื่อนแล้วก็สืออาจารย์อะค่ะ ให้ตัวใหญ่ขึ้นไม่งั้นก็เพิ่มสีสันให้ดูเด้นยิ่งขึ้นค่ะส่วยองค์ประกอบโดยรวมที่ดูมาของแต่ละบทเนื้อหาก็ครบถ้วนตรงตามชื่อเรื่องสามารถเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ที่สนใจได้ดีที่เดี่ยวค่ะ
  ขอให้คุณเปลี่ยนแปลงตามที่ดิฉันได้บอกไปบล็อคของคุณจะเป็นที่สนใจแล้วก็ยังมีคุณภาพสูงเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะค่ะ

  ตอบลบ
 2. = ) หัวบล๊อคใหญ่เกินไปนะครับ น่าจะปรับให้พอดีกว่านี้นะครับพื้นหลังสีน้ำตาลสวยและทำให้ทุกอย่างเด่นขึ้นมา ลูกเล่นใส่เพิ่มเติมจะดีนะครับ .. เนื้อหาครบถ้วนสวยงาม มีรูปประกอบกับเนื้อหา และมีวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน **** สีตัวหนังสือ ไม่ควรใช้สีที่เข้มนะ มันจะทำให้การอ่านข้อความไม่สะดวกมันจะดูมึดกลืนไปกับพื้นหลังนะครับ ใช้สีสดๆ สว่างๆ ไว้นะครับ
  ......ไม่มีอะไรจะคอมเม้นมากมายครับ โดยรวม 3 ผ่านเลยครับ

  ตอบลบ
 3. - หัวบล็อกใหญ่ไปนิดนะค่ะ แต่เด่นดีค่ะ
  - ตัวหนังสือดูเด่นดีค่ะ แต่ไม่ควรใช้สีทึบเพราะพื้นหลังของคุณทึบอยู่แล้ว
  - มีวิดิโอที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่หลากหลายดีค่ะ
  - เนื้อหาคบถ้วนดีค่ะ
  - รวมๆแล้วบล็อกของคุณสวยงามมาก

  ตอบลบ
 4. ^_^-สีตัวหนังสือเข้มไปนะคะ อ่านแล้วปวดตาค่ะ หัวบล็อกสวยงามและเด่นมากเลยค่ะ

  ตอบลบ
 5. หัวบล็อคสวยดีค่ะ ตัวหนังสืออ่านง่าย สบายตาดีค่ะ เนื้อหาของบล็อคครบถ้วนดีค่ะ ตัวอักษรก็อ่านง่ายค่ะ องค์ประกอบด้านข้างมีเนื้อหาและวีดีโอที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เราเรียนได้ดีค่ะ รวมแล้วบล็อคสวยดีมากค่ะ

  ตอบลบ
 6. หัวบล๊อกใหญ่เกินไปนิดหนึ่ง
  ตัวหนังสืออ่านได้ง่าย
  องค์ประกอบด้านข้างครบถ้วนดีค่ะ
  มีวิดีที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาดีค่ะ
  บล๊อกดูสวยงามน่ารักดีค่ะ

  ตอบลบ
 7. ^_^ Comment ^_^
  - เรื่องหัวบล็อกนะครับ ทำออกมาได้ดีมากๆครับ ดูแล้วสดใสดี การจัดเรียงตัวหนังสือและภาพประกอบก็สมดุลกันดีแต่ผมว่าหัวบล็อกมันใหญ่ไปนิดครับ
  - เนื้อหาของบทเรียนอ่านแล้วถือว่าเนื้อหาครอบคุมดีครับ
  - ตัวหนังสือและสีเลือกใช้ได้เหมาะสมครับมีการเลือกหลากหลายแต่บางสีอาจเข้มไปทำให้อ่านยาก
  - เทมเพตที่เลือกใช้ถือว่าดูแล้วเข้ากับเนื้อหาดีครับและดูเรียบง่ายสบายตาดีครับ
  - องค์ประกอบด้านข้างถือว่าที่มีอยู่ก็ดีมากๆๆครับแต่น้อยไปนิด น่าจะเพิ่มวีดีโอที่เกี่ยวข้องหรือผลงานของเราลงไปอีกก็ได้ครับ
  @_@ องค์ประกอบโดยรวมทั้งหมดแล้วถือว่าทำออกมาได้สวยงามดีครับ @_@

  ตอบลบ